GAMEHOSTING - SOFTWARE - HARDWARE - WEBDESIGN - SÍTĚ

Oldřich Preiss - VALID, Výpočetní technika, Karlovy Vary

Správa počítačových sítí

Nabízíme externě zajištovanou správu počítačových sítí pokrývající jak obstarání síťové infrastruktury lokální sítě, tak údržbu, opravy a dodávky veškerého souvztažného hardwarového a softwarového vybavení včetně počítačů, aktivních a pasivních síťových prvků. Zajistíme vybudování, rozšíření či inovaci počítačových sítí včetně kabelových rozvodů, instalace bezdrátových prvků a vlastní přípravu a připojení koncových zařízení.
Klientské a serverové stanice obstaráme jak na platformě Linux tak MS Windows.

Virtualizace infrastruktury

Dodáváme řešení postavená na technologiích firem Vmware (vSphere, ESXi) a Microsoft (Hyper-V). Od prvotní analýzy přes zajištění licencí až po konečnou implementaci profesionálních instalací.

Zálohování a správa virtualizace s produkty Veeam

Jsme akreditovaným partnerem dodavajícím komplexní řešení zálohování a správy virtuální infrastruktury založené na produktech společnosti Veeam.

 

200x100-professional.png (Veeam professional)

Dodávky a montáž kamerových systémů

Provádíme návrh, instalaci, montáž a konfiguraci kamerových systémů dle specifikací zákazníka včetně všech součástí pro archivaci a opětovné sledování uložených záznamů. A to jak v cenově dostupné analogové platformě, tak ve stále více se prosazující IP techonologii s vysokým rozlišením.

Vývoj webových aplikací

Na základě požadavků zákazníka vyvíjme specializované aplikace provozované v prostředí intranetu řešící nejrůznejší výpočty, datové operace a činnosti závislé na aplikační logice, dále pak internetové prezentace firem či společností s možným napojením na interní datové sklady či informační systémy provozované u zákazníka. Primární platformou je vývoj v prostřední PHP spolu s využitím databázových serverů nezatížených licenčními poplatky jako je MySQL a PostgreSQL. Je-li u zákazníka provozován server s operačním systémem windows a dalšími servery z rodiny MS jako IIS, MS SQL atp., není ani toto překážkou včetně vývojové platformy .NET

Místo zpětného odběru elektrozařízení

Na základě novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jež dává od 13. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit Systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení bylo smluvně sjednáno se společností REMA systém, a.s. místo zpětného odběru elektrozařízení na adrese provozovny 'Oldřich Preiss - VALID, Areál Texcolor, Mostecká 107, Otovice u Karlových Varů, 36232'. Zde je umožněno fyzickým osobám bezplatně odevzdat odpad spadající do kategorie elektroodpadu, viz informace na stránkách společnosti REMA a.s.

Poskytování herních serverů pro hru Trackmania

Hosting Trackmania serverů (TMNF, TMUF, TM2 - Maniaplanet) a ShootMania serverů. Více informací v sekci Trackmania a Sponzoring.

Copyright © 2007-2016 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz