SOFTWARE - HARDWARE - WEBDESIGN - SÍTĚ

Oldřich Preiss - VALID, Výpočetní technika, Karlovy Vary

VALID Chat - Popis

Další vývoj programu byl ukončen.

Chat

Základní okno aplikace v sobě obsahuje jak veškeré důležité ovládací prvky, tak všechny důležité informace. Ovládání je velice jednoduché a proto zde bude popsán převážně systém barevného rozlišení jednotlivých údajů a případně též některé další funkce.

Barevné semaforky mají informativní charakter aktuálnosti připojení daného počítače na uvedené IP adrese.
ZELENÁ - Počítač je spuštěn a je též spuštěn VALID Chat
ŽLUTÁ - Počítač je spuštěn, VALID Chat však nikoliv
ČERVENÁ - Počítač není spuštěň, nebo není připojen do sítě
MODRÁ - Počítač je spuštěň, VALID Chat také, uživatel si však nepřeje být rušen.

Další informaci poskytuje barevné zobrazení IP adresy. Jestliže je IP adresa zobrazena ČERNOU barvou, má uživatel na dané IP adrese Chat ve skrytém stavu, tzn. že není přímo viditelný na ploše, pouze je zobrazena ikona v SysTray oblasti lišty, to je tam kde bývají i hodiny. Jestliže má uživatel Chat ve viditelném stavu, tzn. že též sleduje ostatní uživatele, je barva IP adresy MODRÁ.

A nakonec se z barevného zobrazení druhého a třetího sloupce, tj. Jméno a Informace dozvíme, pracuje-li uživatel s počítačem či nikoliv. Při nečinnosti delší než 5 minut se jméno a informace zobrazují FIALOVOU barvou, přkročí-li nečinnost 10minut tak barvou ČERVENOU, pracuje-li s počítačem tak ČERNOU barvou.

Chat
Veškerá komunikace je archivována v Historii. Položky lze řadit podle jakéhokoliv sloupce. Lze zobrazit všechny zprávy, nebo zvlášť odeslané či přijaté. Samozřejmě, že lze historii zpráv též smazat. Okno historie lze spustit z nabídky Chat v hlavním okně, nebo spusti z nabídky start.

Jestliže nemáte ve vašem adresáři Chatu uloženy žádné uživatele na síti, proběhne při startu aplikace automatické vyhledání všech stanic se spuštěným VALID Chatem. Nalezené stanice se zobrazí v seznamu a v Informacích je kromě verze Chatu, která na dané stanici běží i jméno aktuálně přihlášeného uživate a v závorce název počítače. Jestliže si přeje provést automatické vyhledání kdykoliv později, zvolte vedle tlačítka Adresář malou šipku dolů a z menu vyberte volbu Automaticky vyhledat.

Chat
Poslat zprávu vybranému uživateli lze několika způsoby. Kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraného uživatele, stisknutím tlačítka Zpráva, případně klávesovou zkratkou Ctrl+E, popřípadě kliknutím pravým tlačítkem na ikonu Chatu v System Tray na spodní liště plochy. Po celou dobu co píšete zprávu je tato skutečnost danému uživateli signalizována změnou ikony v systémové liště, stejně tak ve Status liště hlavního okna Chatu.

Dvojitým poklepáním na ikonu v systémové liště lze Chat skrýt případně zobrazit. Celé ovládání je zamýšleno tak, aby při vlastním používání nemusela být nutně užívána myš a veškeré funkce šli ovládat pomocí klávesnice. Toto je popis základních funkcí aplikace VALID Chat. Samozřejmě že ti bádavější dokáží odhalit i některé další :-)

Chat Chat Chat

Copyright © 2007-2016 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz